ETTO Filosofi ETTO Filosofi

ETTO Filosofi

Sikkerhet, kvalitet, funksjon og design er verdier vi ønsker at våre produkter skal reflektere. Veridene er de samme for både ETTO og Swiss Eye, men har et forskjellig innhold for de to varemarkene. Du finner mer om vår måte å tenke på rundt de 4 grunnverdiene for ETTO her.

ETTO

 

Sikkerhet er vårt hovedfokus i utviklingen av ETTO-hjelmer. En bruker av ETTO produkter kan være trygg på at produktet oppfyller de kravene til sikkerhet som det er ment å ivareta. Det betyr at alle våre ETTO hjelmer utvikles og produseres innenfor de til enhver tid angitte krav til det ferdige produktet. Slike standarder kommer fra myndighetene og organisasjoner hvor intensjonen er å ivareta sluttbrukerens sikkerhet. ETTO har ett sterkt fokus på sikkerhet, blant annet derfor er nesten alle våre modeller produsert med inmold teknologi.

 

Kvalitet er også noe vi jobber hardt og kontinuerlig med. Tanken vi lever etter er at kvaliteten på våre produkter aldri kan bli god nok. Den dagen vi setter oss fornøyde ned med det "perfekte" produkt er vi ferdige. Vi har mange års kompetanse på utvikling og produksjon av hjelmer, som vi benytter når vi setter standarden for hvilke kvalitetsmål vi skal levere. Våre sponsede utøvere er selvfølgelig også meget opptatt av kvalitet og ha et produkt som fungerer. Vi eier vår egen fabrikk i Kina, noe vi anser som en kjempefordel da vi slipper dele fabrikktid og kompetanse med andre produsenter. Dette gjør at vi kan gjøre små, men viktige endringer raskt. Noe som merkes ute i markedet!

 

For oss i ETTO er det ekstremt viktig at de hjelmene vi produserer og selger oppfyller de funksjonene som forbrukeren stiller til produktet. Det er i første rekke syklister og og skikjørere vi henvender oss til. Bare innenfor disse to verdenene er det et vidt spenn av ulike behov som skal tilfredstilles. Vi har derfor en rekke modeller som skal dekke de ulike ønskene som stilles. Når vi utvikler nye produkter gjør vi det også på bakgrunn av å enten gjøre noe bedre, eller oppfylle nye ønsker fra våre brukere.

 

ETTO har lang tradisjon for å tenke design på hjelmene våre. Vi hadde den første hjelmen som ble tatt i bruk av proffsyklister tidlig på 80-tallet. Det er lett å hevde nå at den kanskje ikke var kjempelekker, men den gangen var det en grunn til at den ble tatt i bruk. Gjennom mange år nå har vi samarbeidet med designer Ross DeSalvo som er partner i Design Group Italy. Sammen har vi nå arbeidet frem kunnskap og erfaring på det å utvikle hjelmer som treffer design trender og som i tillegg ser meget bra ut. Design er meget viktig for å øke hjelmbruken, de aller fleste er opptatt av hvordan de tar seg ut, og terskelen for bruk kan være høy hos enkelte. Ved å redusere denne terskelen med lekre produkter reduseres også faren for alvorlige hodeskader ved uhell og ulykker.